מדריך לדרגות רישיון בישראל

כמו במרבית מדינות אירופה, גם בישראל דרגות הנהיגה מחולקות לארבע קבוצות עיקריות: A, B, C, D, כאשר בכל קבוצה ישנם גם דרגות משנה, בהתאם למשקל הכולל המותר או למספר הנוסעים שמורשה.

המדריך הבא, יפרט על סוגי הרישיון השונים, על כל הפרטים החשובים. ואם יש לכם שאלות, אנו כאן עבורכם!

דרגה A – אופנועים

דרגה A2

 • סוג הרישיון – אופנוע עד 14.6 כוח סוס ועד 11 קילוואט בעל נפח מנוע 125 סמ"ק.
 • גיל מינימלי למבחן עיוני –15
 • גיל מינימלי ללימוד – 16
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 16
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 16
 • מספר שיעורים מינימלי – 15

התנאים לקבלת הרישיון

 • לפני גיל 17 – הסכמת הורים או אפוטרופוס הנה מחייבת, כמו גם נוכחות של אחד ההורים בעת הגשת הבקשה לקבלת רישיון.
 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראייה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 120 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

הערות

הרכבת נוסע נוסף אסורה מתחת לגיל 18 ובחודשיים הראשונים לאחר הוצאת הרישיון. לבעלי רישיון נהיגה דרגה B עם ותק של 3 שנים לפחות, יהיה פטור ממבחן עיוני ומחובת מינימום שעורי נהיגה, אך כן יהיו חייבים במבחן ראיה ומבחן מעשי. מבקשי רישיון A2 רשאים להיבחן במבחן תאוריה עיוני, 6 חודשים לפני שרשאים לגשת למבחן מעשי.

רישיון נהיגה לאופנועדרגה A1

 • סוג רישיון – אופנוע עד 47.46 כוחות סוס (35 קילוואט)
 • גיל מינימלי למבחן עיוני –15
 • גיל מינימלי ללימוד – 18
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 18
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 18
 • מספר שיעורים מינימלי – למעט מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה A2 החייב 8 שיעורים לפחות.

התנאים לקבלת הרישיון

 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 120 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

רשאי גם לנהוג על:

 לפי היתר 190, יהיה רשאי גם לנהוג באופנוע להגשת עזרה ראשונה.

הערות

 • הרכבת נוסע נוסף אסורה בחודשיים הראשונים.
 • מבקשי רישיון A1 רשאים להיבחן במבחן תאוריה עיוני, 6 חודשים לפני שרשאים לגשת למבחן מעשי.

דרגה A

 • סוג רישיון – אופנוע שהספק מנועו עולה על 47.46 כוחות סוס ו- 35 קילוואט.
 • גיל מינימלי למבחן עיוני – פטור
 • גיל מינימלי ללימוד – 18
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 21
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 21
 • מספר שיעורים מינימלי – 8

התנאים לקבלת הרישיון

 • וותק – וותק של שנה בדרגה A1
 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 140 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

רשאי גם לנהוג על:

לפי היתר 190, יהיה רשאי גם לנהוג באופנוע להגשת עזרה ראשונה.

הערות

על פי תקנה 1 לתקנות התעבורה הגדרת אופנוע כוללת גם תלת אופנוע.

רישיון נהיגה – דרגה B

 • סוג רישיון – רכב מנועי, משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג, מורשה להסיע עד 8 נוסעים מלבד לנהג, מורשה לגרור נגרר במשקל עד 1500 ק"ג.
 • גיל מינימלי למבחן עיוני –15
 • גיל מינימלי ללימוד – 16 שנים ושישה חודשים
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 16 שנים ו-9 חודשים
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 16 שנים ו-9 חודשים
 • מספר שיעורים מינימלי – 28

התנאים לקבלת הרישיון

 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 120 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.
 • *כמובן שיש לעבור תאוריה כחלק מהדרך להוצאת הרישיון.

רשאי גם לנהוג על

ברכבים האמורים בתקנה 179 (6) למעט טרקטור ומלגזה, בטרקטור משא. כאשר מדובר במלגזה עד 20 טון יש ללמוד נהיגה, לעבור מבחן מעשי ולקבל היתר.

הערות

 • נהג חדש צעיר חייב ליווי למשך 6 חודשים.
 • רישיון בדרגת B לרכב פרטי יינתן תחת הגבלת נהג חדש.

דרגה C לרכב משא

רישיון נהיגה למשאיתדרגה C1

 • סוג רישיון – רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג.
 • גיל מינימלי למבחן עיוני –15
 • גיל מינימלי ללימוד – 17
 • גיל מינימלי למבחן מעשי –15
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון –18
 • מספר שיעורים מינימלי – למעט מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה B החייב כ-20 שיעורים לכל הפחות.

התנאים לקבלת הרישיון

 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 140 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

הערות

מבקש רישיון שעמד בבחינות אך גילו נמוך מ-18 – יונפק עבורו רישיון נהיגה מדרגה B, לאחר גיל 18 יקבל רישיון C1.

דרגה C

 • סוג רישיון – רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
 • גיל מינימלי למבחן עיוני – 19
 • גיל מינימלי ללימוד – 18
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 19
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 19
 • מספר שיעורים מינימלי – 20

התנאים לקבלת הרישיון

 • וותק – וותק של שנה בדרגת C1
 • אישורים וקורסים – אישור מהמכון הרפואי וקורס נהגי רכב כבד.
 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 140 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות)

דרגה D1

 • סוג רישיון – מונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר ציבורי במשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16 נוסעים מלבד הנהג.
 • גיל מינימלי למבחן עיוני – 20
 • גיל מינימלי ללימוד – 18
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 20
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 21
 • מספר שיעורים מינימלי – אין

התנאים לקבלת הרישיון

 • וותק – שנתיים וותק בדרגהB או בדרגה C.
 • אישורים וקורסים – עבור נהיגה במונית, אוטובוס זעיר ורכב סיור חובה קורס רכב ציבורי. כמו כן נדרש אישור מהמכון הרפואי.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 140 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

רשאי גם לנהוג על

 • רכב סיור
 • אוטובוס זעיר פרטי וציבורי

דרגה D3

 • סוג רישיון – אוטובוס זעיר פרטי

התנאים לקבלת הרישיון

 • וותק – שנתיים לפחות בדרגה B.
 • אישורים, מבחנים וקורסים – מבחן שליטה על רכב מסוג M2 במשקל 2,000 עד 5,000 ק"ג, קורס לאוטובוס זעיר פרטי.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 140 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

דרגה D

 • סוג רישיון – אוטובוס
 • גיל מינימלי למבחן עיוני – 20
 • גיל מינימלי ללימוד – 18
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 20
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 21
 • מספר שיעורים מינימלי – בעלי רישיון נהיגה דרגה B חייבים ב-40 שיעורי נהיגה לפחות, בעלי רישיון נהיגה דרגה C1 חייבים ב-30 שיעורי נהיגה לפחות.

התנאים לקבלת הרישיון

 • וותק – וותק של שנתיים בדרגה B או C.
 • קורסים, מבחנים ואישורים – לנהיגה במונית, רכב סיור ואוטובוס חובה קורס רכב ציבורי, מינימום 8 שנות לימוד, עמידה בתנאי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 140 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

רשאי גם לנהוג על:

רכב סיור, רכב מדברי וטיולית במשקל מותר מעל 3,500 ק"ג.

דרגה 1 – טרקטור

 • סוג רישיון – טרקטור
 • גיל מינימלי למבחן עיוני –15
 • גיל מינימלי ללימוד – 15
 • גיל מינימלי למבחן מעשי – 16
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון – 16
 • מספר שיעורים מינימלי – 10 ועוד 36 שעות תיאורטי

רישיון נהיגה לטרקטורהתנאים לקבלת הרישיון

 • לפני גיל 17 – הסכמת הורים או אפוטרופוס הנה מחייבת, כמו גם נוכחות של אחד ההורים בעת הגשת הבקשה לקבלת רישיון.
 • קורס עיוני ומבחן מעשי חובה – בעלי רישיון נהיגה נדרשים ב- 6 שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות, חסרי רישיון נהיגה נדרשים ב- 8 שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות.
 • טפסים – יש למלא טופס "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" באופן מקוון, לרבות הצהרה רפואית. כמו כן יש לבצע בדיקת ראייה ולהנפיק תמונה לרישיון הנהיגה.
 • חדות ראיה – 6/12 בעין אחת לכל הפחות, שדה ראיה בקו אופקי 120 מעלות בשתי העיניים יחד ולא פחות. ניתן להיעזר במשקפיים או בעדשות מגע.

רשאי גם לנהוג על

טרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו נגרר במשקל כולל עד 10 טון, בטרקטורון, ברכב שטח, בטרקטור משא (בהיתר ועל פי תקנה 190) בתנאי שלא נוהג בכביש אלא רק לשם חצייתו או כאשר הכביש נמצא בשטח מושב או קיבוץ.