תמרורים נדירים בכביש הישראלי

תמרורים הם חלק בלתי נפרד מהכביש. הם משמשים להכוונת הנהגים ולביטחונם. ישנם תמרורים שאנחנו רואים על בסיס קבוע, וישנם תמרורים נדירים שאנחנו רואים לעיתים רחוקות.

מה זה תמרור נדיר?

תמרור נחשב לנדיר אם הוא נמצא במקומות ספציפיים בלבד, או אם הוא משמש במקרים חריגים. לדוגמה, תמרור 309, "דרך נסיעה חד-סטרית", נמצא רק במקומות שבהם הנסיעה היא חד-סטרית. תמרור 310, "דרך ללא מוצא", נמצא רק במקומות שבהם הדרך מסתיימת.

מה קורה שרואים את התמרורים?

כשרואים תמרור נדיר, חשוב להבין את משמעותו ולפעול בהתאם להנחיותיו. לדוגמה, אם רואים את תמרור 403, "איסור כניסת כלי רכב מסחריים", יש להישמע להוראה ולא להיכנס עם רכב מסחרי לשטח המסומן.

איך נתייחס אליהם?

כאשר רואים תמרור נדיר, חשוב להאט את המהירות ולשים לב להנחיותיו. יש לקרוא את התמרור בזהירות ולפעול בהתאם למשמעותו.

איך נוכל לזהות אותם?

תמרורים נדירים בדרך כלל מאופיינים בצורה או בצבע שונה מתמרורים רגילים. לדוגמה, תמרור 309, "דרך נסיעה חד-סטרית", הוא תמרור עגול בעל רקע לבן עם חץ אדום.

תמרור נדירמתי פג תוקפם?

תוקפו של תמרור נדיר פג כאשר הוא מוסר מהכביש. עם זאת, ישנם תמרורים נדירים שגם אם הם לא מוסרים מהכביש, הם אינם תקפים יותר. לדוגמה, תמרור 403, "איסור כניסת כלי רכב מסחריים", אינו תקף אם הוא מוצב במקום שבו אין כלי רכב מסחריים.

למה אנחנו רואים תמרורים נדירים לעיתים רחוקות?

כפי שצוין לעיל, ישנן סיבות שונות לכך שאנחנו רואים תמרורים נדירים לעיתים נדירות. להלן כמה דוגמאות נוספות:

 • תמרורים נדירים עשויים להיות קשים יותר להבנה עבור הנהגים, ולכן נעשה שימוש בהם רק כאשר אין דרך אחרת לסמן את הסכנה או ההזדמנות. לדוגמה, תמרור 821, המורה על תחילת דרך ציבורית, עשוי להיות קשה יותר להבנה עבור נהגים זרים, ולכן הוא נעשה שימוש בו רק במקומות שבהם יש תנועה רבה של נהגים זרים.
 • תמרורים נדירים עשויים להיות יקרים יותר לתחזוקה או להצבה, ולכן הם נעשה שימוש בהם רק כאשר יש צורך אמיתי. לדוגמה, תמרור 403, המורה על תחילת דרך שנסגרת לתנועה, עשוי להיות יקר יותר לתחזוקה או להצבה מתמרור רגיל, ולכן הוא נעשה שימוש בו רק בעת עבודות בכביש גדולות.

תמרורים נדירים בישראל

בישראל ישנם כ-1,500 תמרורים שונים, מהם כ-100 תמרורים נדירים. התמרורים הנדירים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

 • תמרורים היסטוריים: תמרורים אלו אינם בשימוש עוד, אך הם עדיין קיימים בכמה מקומות בישראל. לדוגמה, תמרור מספר 309, המציין "הדרך מסתיימת", הוא תמרור היסטורי שנמצא רק בכמה מקומות בארץ.
 • תמרורים מיוחדים: תמרורים אלו משמשים למטרות מיוחדות, כגון סימון נתיבי תחבורה ציבורית, אזורי חירום או אירועים מיוחדים. לדוגמה, תמרור מספר 403, המציין "מסלול תחבורה ציבורית בלבד", הוא תמרור מיוחד שנמצא בעיקר בערים גדולות.

תמרורים נדירים נבחרים

להלן סיכום של תמרורים נדירים נבחרים בישראל, כולל הוראות נסיעה כלליות:

 • תמרור מספר 309: תמרור זה מציין "הדרך מסתיימת". כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולהתכונן לעצור. תוקפו של התמרור הוא כ-100 מטרים.
 • תמרור מספר 310: תמרור זה מציין "הדרך מתרחבת". אין צורך לבצע פעולה כלשהי כשמתקרבים אליו. תוקפו של התמרור הוא כ-100 מטרים.
 • תמרור מספר 403: תמרור זה מציין "מסלול תחבורה ציבורית בלבד". כלי רכב פרטיים אינם רשאים לנסוע במסלול זה. כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולהתכונן לעצור. תוקפו של התמרור הוא כ-50 מטרים.
 • תמרור מספר 404: תמרור זה מציין "תחילת מסלול תחבורה ציבורית בלבד". כלי רכב פרטיים אינם רשאים לנסוע במסלול זה. כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולהתכונן לעצור. תוקפו של התמרור הוא כ-100 מטרים.
 • תמרור מספר 139: תמרור זה מציין "הדרך מתפתלת ימינה". כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולשנות את הנתיב לימין. תוקפו של התמרור הוא כ-50 מטרים.
 • תמרור מספר 101: תמרור זה מציין "הדרך מתפתלת שמאלה". כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולשנות את הנתיב לשמאל. תוקפו של התמרור הוא כ-50 מטרים.
 • תמרור מספר 144: תמרור זה מציין "הדרך מתפתלת ימינה ושמאלה". כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולשנות את הנתיב בהתאם לכיוון הפנייה. תוקפו של התמרור הוא כ-50 מטרים.
 • תמרור מספר 821: תמרור זה מציין "הדרך מתפתלת ימינה ושמאלה, ואז ישרה". כשמתקרבים אליו יש להאט את המהירות ולשנות את הנתיב בהתאם לכיוון הפנייה. תוקפו של התמרור הוא כ-50 מטרים.

סימן דרך נדירחשיבות הכרת תמרורים נדירים

חשוב שכל נהג יכיר את כל התמרורים בישראל, גם את הנדירים. הכרתם תסייע לנהגים לנהוג בזהירות ובבטיחות בכביש, ולעמוד בכל החוקים והכללים.

איך ללמוד על תמרורים נדירים

ישנן מספר דרכים ללמוד על תמרורים נדירים. אפשר למצוא מידע בספר התמרורים, באתרי אינטרנט ובקורסים ייעודיים. כדי לזכור תמרורים נדירים, ניתן להשתמש במספר טיפים:

 • קישרו את התמרורים לאירועים ספציפיים. לדוגמה, ניתן לקשר את תמרור עבודות בכביש למקרה שבו עברתם במקום שבו היו עבודות בכביש.
 • השתמשו במשחקים או פעילויות. ניתן ליצור משחקים או פעילויות שמטרתם לסייע לזכור את התמרורים. לדוגמה, ניתן לשחק במשחק זיכרון עם תמונות של התמרורים.
 • ניתן להשתמש בחרוזים כדי לזכור את התמרורים. לדוגמה, ניתן לומר לעצמכם משפט קליט שמזכיר את התמרור.

חשוב לזכור כי גם תמרורים נדירים הם תקפים במיוחד בעת לימודים לתאוריה, ויש לפעול על פי ההוראות שלהם.